Насипен транспорт

Фирмата предлага транспортиране на насипни товари с гондоли и самосвали с вместимост от 5 до 40м3. Извозване на зърно, варовици, инертни материали на територията на България.
В дългогодишната ни работа наши партньори са:

Холсим България АД, Холсим Кариерни Материали Пловдив АД, Порр Бау ГмбХ клон София, САД С.А. – Клон България, Сиенит ООД, СК Арнаудов ЕООД, ЕЛМАРК ООД и др.
Contact us © 2003 Ins Trans. All rights reserved