Строителна техника

Инс Транс дава под наем и продава строителна механизация:

- Мини багери с чук;

- Мини челни товарачи;

- Валяци;

- Комбинирани багери;

Доставя по поръчка на клиента всякакъв вид мини строителна механизация от Великобритания.
В дългогодишната ни работа наши партньори са:

Порр Бау ГмбХ клон София, САД С.А. – Клон България, Сиенит ООД, СК Арнаудов ЕООД, ЕЛМАРК ООД и др.
Contact us © 2003 Ins Trans. All rights reserved