Контакти

Управител Иван Сомовтел. +359 888 49 77 30

email: ivansomov@instransbg.com

Офис мениджър Антония Запряновател. +359 885 45 44 50.

тел./факс +359 32 394 820

email: a.zapryanova@instransbg.com

запитвания: info@instransbg.com

Contact us © 2003 Ins Trans. All rights reserved